0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Arbetsmiljöutbildningar med stöd via AFA försäkringar

Sedan den 1 januari 2021 kan vi erbjuda dig delfinansierade arbetsmiljöutbildningar. Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen som deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår 2021–2023.

Bothniagruppen har blivit godkända att utbilda:
– I skräddarsydd form, ute hos er på plats.
– Våra klassiska öppna utbildningar
– Via Bothniagruppen e-Learning i live-streamad form.

Villkor och hur du ansöker hittar du här:
www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning/godkand

Aktuella arbetsmiljöutbildningar

BAM – Bättre arbetsmiljö

Vi utbildar i Haparanda, Luleå, Skellefteå, Stockholm och på distans.

Kursen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. BAM – Bättre arbetsmiljö är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Kursen är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som vänder sig till dig om är chef på alla nivåer, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig, säkerhetsansvariga och byggarbetsmiljösamordnare med mera.

BAS P/U

Vi utbildar i Gällivare, Gävle, Göteborg, Luleå, Skellefteå, Stockholm, Storuman, Sundsvall, Umeå och på distans.

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en för utförande (BAS-U) som ska utses av byggherren. Den som utses ska kunna styrka utbildning och erfarenhet för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS-P och BAS-U.

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vi utbildar i Arjeplog, Gällivare, Göteborg, Haparanda, Karlstad, Kiruna, Lidköping, Linköping, Luleå, Malmö, Piteå, Rosersberg, Skellefteå, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås, Östersund och på distans.

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. AFS 2001:1 är föreskriften för det systematiskt arbetsmiljöarbete och gäller för alla arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen. Denna utbildning ger er en bredare grund att stå på. Denna utbildning vänder sig till arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och annan personal som är inblandad i organisationens systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kontakta oss – vi hjälper dig till rätt utbildning

Vi vet att kravutbildningar kräver framförhållning och korta resvägar och försöker alltid att lägga utbildningar på rätt orter för att förenkla er verksamhet. Tveka inte att höra av er om du saknar en viss utbildning på en viss ort.

Du når oss på 0920-22 25 52 eller på info@bothniagruppen.se
Du hittar oss på Storgatan 51 i Luleå.

Vi hörs!