0920-222 552 info@bothniagruppen.se

ESA – Instruerad Person

ESA står för elsäkerhetsanvisningar och omfattar alla typer av elektriska anläggningar.
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som behövs för att kunna utföra arbetsuppgiften.
De flesta stora energi- och nätägare har gemensamt bestämt att alla som arbetar inom deras anläggningar ska ha läst ESA instruerad vilket ger anvisningar för hur arbetet ska organiseras och vilka krav som ställs på innehavaren av en elanläggning respektive entreprenörens/arbetsgivarens åtagande för att arbetet ska bedrivas på ett säkert sätt.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

INNEHÅLL: 
– Elfaran.
– Olycksfall.
– Arbete nära kablar.
– Riskhantering.
– Skötselåtgärder.
– Organisation.

Kursen passar dig som är:
Yrkesarbetare, icke elfackkunnig men ska arbeta där det finns elektrisk fara.

När:
höst

Pris:
3 695 SEK

I priset ingår:
Lunch, fika, kursintyg

Utbildningsintygets giltighet: 3år.

Utbildningsledare:
Lars-Ivan Tuolja