0920-222 552 info@bothniagruppen.se

ESA – instruerad person

ESA står för elsäkerhetsanvisningar och omfattar alla typer av elektriska anläggningar.
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som behövs för att kunna utföra arbetsuppgiften.

De flesta stora energi- och nätägare har gemensamt bestämt att alla som arbetar inom deras anläggningar ska ha läst ESA vilket ger anvisningar för hur arbetet ska organiseras och vilka krav som ställs på innehavaren av en elanläggning respektive entreprenörens/arbetsgivarens åtagande för att arbetet ska bedrivas på ett säkert sätt.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

DELAR AV INNEHÅLL: 
– Elfaran.
– Olycksfall.
– Arbete nära kablar.
– Riskhantering.
– Skötselåtgärder.
– Organisation.

Kursen passar dig som är:
Yrkesarbetare, icke elfackkunnig men ska arbeta där det finns elektrisk fara.

EBR – kabelförläggning

I denna kurs går vi igenom allt från el-fara och relevant lagstiftning för kabelförläggning.

Ett företag som genomför kabelförläggningsarbete ska kunna visa att alla som arbetar har gått lämplig utbildning.

DELAR AV INNEHÅLL:

• El-faran och arbetsmiljörisker
• Relevanta lagar, förordningar och föreskrifter
• EBR-krav på kompetens
• Arbetsmiljörisker
• Arbetsmetoder och kabelförläggning enligt EBR-rapporten Kabelförläggning max 145 kV (KJ41)

Kursen passar dig som är:
Grävmaskinist, anläggningsarbetare, lastbilsförare, arbetsledare eller planeringspersonal

Den 12-13 juni 2023 kör vi båda dessa utbildningar i Kirun. ESA den 12 juni och EBR den 13 juni.

Om det blir fullbokat kör vi även den 14-15 juni.

Ring eller maila Tobias för att boka:

E-post: tobias@bothniagruppen.se

Telefon: 076-3470991