0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Ledarskapsutbildning för: Grupp- Team-, Arbetsledare 2 dagar

Ledarskap är att hjälpa andra att nå sina och organisationens mål och att genom det växa som medarbetare och som individer. Att leda utan att ha chefsmandat innebär en särskild utmaning. Ledaren behöver färdigheter och verktyg för att få med sig gruppen och medarbetarna. Ledarens förmåga att svetsa samman teamet och bygga relationer har stor betydelse för gruppens utveckling och för att effektivisera arbetet och nå de mål som är satta.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till teamledare, samordnare, projektledare, biträdande chefer och andra som i sin roll har ledaruppdrag utan att ha formellt chefsmandat

Utbildningens mål
Den här utbildningen ger dig som ledare olika perspektiv på ledarskap. Du kommer att få möjlighet att reflektera över kontext för ledarskap och vikten av förståelsen av den.

Utbildningens innehåll
– Chef och ledare.
Position eller relation-vad ger ledaren mandat?

– Perspektiv på ledarskap
Uppgifts eller relationsorienterat ledarskap? Kommunikativt ledarskap? Vad fungerar bäst? Funktionella teorier i ledarskap för att finna ett situationsanpassat och välfungerande ledarskap i arbetsgruppen.

– Förändringsledning
Att leda i förändring och hur förstå medarbetares reaktioner på förändringsprocesser. Teori och verktyg för att leda och planera i förändring.

– Att leda på distans
Nya tider kräver nya ledarskapsmetoder, vårt samhälle har förändrats.

Kommunikation och kommunikationsstilar.
Vad bidrar till och underlättar god kommunikation i grupper och på arbetsplatser. Har min kommunikationsstil som arbetsledare/ teamledare betydelse för hur gruppen fungerar och utvecklas? Relationsorienterad kommunikation.

Konflikthantering
Teori och verktyg för att förstå, hantera och komma vidare i konflikter i arbetsgruppen och i teamet. Intressebaserad konflikthantering.

Feedback
Återkoppling i arbetslaget utifrån jag-budskapet. Teori, metod och verktyg för att ge och ta emot feedback.

Beteendestil
Enklare screening för er beteendestil kommer göras

Datum och ort
6-7 maj via Livestream
Deltagaravgift
7 450 inkl. kursmaterial, intyg.
Plats och lokal
Meddelas vid anmälan
Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-22 25 52, info@bothniagruppen.se
Bokningsvillkor
Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.

 

Utbildningledare – Mats Johansson

Vi har endast 12 utbildningsplatser per utbildningsomgång.