0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Krishantering – Hantering av påfrestande händelse i arbetslivet

Krishantering – Hantering av påfrestande händelse i arbetslivet

Bakgrund
Det finns ingen annan som tar över ansvaret om en kris uppstår. Ansvaret för krisberedskapen vilar på varje verksamhetsansvarig. Den som normalt sett har ett ansvar har det även under en kris – oavsett om det är en offentlig eller privat aktör. De hot och risker som samhället står inför måste mötas med det vanliga samhället som grund. Det är således kommuner, landsting, poliser, civila myndigheter, företag och organisationer som kommer att bära det direkta ansvaret om och när kriser inträffar.

Målgrupp
Denna kurs är riktad mot alla som i sin yrkesroll eller med annat engagemang möter människor där ett aktivt lyssnande öra är behovet. Kursen ger dig trygghet och grundläggande färdigheter att möta medmänniskor vid påfrestande situationer.

Syfte
Stärka chefer/ledare i krissituationer genom att få en ökad förståelse runt egna och andras reaktioner i samband med kriser. Även en ökad kunskap kring rutiner vid krishantering, samt hur vi kan förbättra arbetet inom krishantering.

Antal dagar
1 dag

Var
Gör intresseanmälan

Investering
Endagsutbildning 4 900kr/deltagare inkl. dagskonferensavgift, exkl moms.
I kursavgiften ingår mallar, checklistor, föreläsningsanteckningar.

Kursledare/Handledare
Nicklas Stenberg Cert. handledare i CCAM-modellen Vårsta Kriscentrum. Nicklas har en imponerande lång erfarenhet av pedagogik arbete och projektledning, efter att ha arbetat som yrkesofficer i 20 år. I rollen som projektledare kan uppdragen bestå av att skapa utbildningar/kurser från grunden, eller att strukturera och leda företag i deras utbildningsinsatser; från idé till att planera, genomföra och slutligen utvärdera. Nicklas har dessutom genomfört varierade utbildnings insatser utomlands som inneburit ett utmanande och krävande arbete, där han fick använda sitt väl utvecklade ledarskap.

Anmälan
Anmälan och frågor via mail eller telefon
Tel: 0920-222 552
Mail: info@bothniagruppen.se

Ansvarig säljare
Linus Josefsson
Tel: 072-557 35 52, mail: linus@bothniagruppen.se