0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Konflikthantering 2.0

Konflikter — en naturlig del i samarbetet
Ladda ner säljblad>>>

Samarbete och konflikt står inte i motsatsförhållande till varandra. En person som är bra på att samarbeta har även lätt för att reda ut konflikter. Man samarbetar alltså även om oenigheter. Det är arbetet med att lösa dessa som leder både samarbetet och verksamheten framåt. Det finns också en förmåga att släppa taget om ofruktbara konflikter och ”gå vidare”.

Konflikter kan vara både konstruktiva och destruktiva. Hur utgången blir är inte något slumpartat utan beror givetvis på hur parterna hanterar sin oenighet. Det gagnar både individen och verksamheten och den gemensamma arbetsmiljön om motsättningar konfronteras och löses i ett tidigt skede. Allt fler har därför uppmärksammat behovet av att stärka kompetensen när det gäller konflikthantering bland både medarbetare och chefer.

Arbetslivets konflikter uppstår mestadels genom en samverkan av omständigheter på tre nivåer:

  • individnivån
  • relationsnivån
  • systemnivån

De berörda parterna har i allmänhet sina egna förklaringar till att det uppstått en konflikt. Föreställningarna om vad konflikten beror på styr uppmärksamheten och kan leda till förhastade slutsatser om vad som bör göras åt situationen.

Innehåll

  • Metod för konflikthantering
  • Olika slags konflikter
  • Förebygg konflikter
  • Träna på konflikthantering
  • Utvecklande feedback
  • Skapa vinna-vinna situationer

Arbetssätt
Vi arbetar upplevelsebaserat, vilket ökar inlärning och förståelse. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg och ett gediget teorimaterial. Kursen bygger på teorier som har vetenskapligt stöd.

Målgrupp
Chefer, ledare och medarbetare som vill hitta ett bättre sätt att förhålla sig till konflikter av olika slag.

Kursledare
Lotta Lindgren

Omfattning
Utbildningen genomförs under 1+0,5 dag.

När
Gör intresseanmälan

Kostnad
7450 kr exkl. moms