0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Ledarskapsprogrammet KLOK

Om du bara ska gå en ledarskapsutbildning – gå KLOK!
LADDA NER SÄLJBLAD HÄR>>>

Utbildning för chefer, ledare, politiker, lärare och alla andra som vill utvecklas i sin ledarroll på arbetsplatsen. Du får chansen att lära känna nya sidor av dig själv och får andras upplevelse av dig.

Mål

 • Personlig utveckling i ledarrollen
 • Förstå samarbetets komplexitet
 • Använda konstruktiv kritik och utvecklande feedback
 • Förstå psykologiska mekanismer för individ- och grupputveckling.
 • Ha tillgång till modeller för konflikthantering och problemlösning.
 • Förstå vad som utmärker högpresterande team
 • Utveckla framgångsrika ledarbeteenden
 • Få tillgång till en coachningsmetod
  DISC-profil ingår i kursen – en profil som ger dig redskap kring egen och andras drivkraft kopplat till beteenden och kommunikation
  Kursledare: Lotta Lindgren och Dag Granberg.

Arbetssätt
Utbildningen genomförs under 3 + 2 dagars internat. Kursen bygger på frivilligt deltagande och kräver närvaro hela kurstiden. Vi arbetar upplevelsebaserat vilket ökar inlärning och förståelse för grupprocesser och för komplexa sammanhang. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg och en full pärm med övningar och teorimaterial.

ÄR KLOK EN UTBILDNING FÖR ALLA?
Nej, detta är en kurs för DIG som är beredd att arbeta med dig själv, dina föreställningar och tillkortakommanden. Den kräver att du är beredd att bidra och delta i de övningar vi arbetar med. Målgrupp är chefer, ledare, egenföretagare, projektledare, politiker och personalavdelningar.

Omfattning
Du får träna och utveckla förmågan att:

 • se och hantera konflikter
 • förstå behovet av ledarskap och ledarutveckling
 • kommunicera direkt och klart
 • ge och ta emot effektiv feedback
 • lita på dig själv och dina egna känslor och behov
 • coacha dina medarbetare

Kursen bygger på teorier som har vetenskapligt stöd, tex: S. Weelan, Belbin, W. Schutz, T. Jordan, M. Berg, G. Bateson, E. Berne.

Antal deltagare
6 – 9 personer

Datum
21-23 februari + 8-9 mars 2018 (5 DAGAR)

Plats
Sunderby Folkhögskola Luleå (internet, motorvärmare, bastu ingår)

Pris
15 900 kr samt internat 5830 kr + moms. Anmälan senast senast: 15/1 2018

                                                              

Läs här vad tidigare kursdeltagare sagt om kursen.

Utbildningen har en klar röd tråd, håller hög kvalité och bidrar till verklig begreppsbildning kring ledarskapets komplexitet.

Äntligen något med hög kvalité. Bra sammansättning mellan teori och praktik, dels avseende djup och bredd.

En resa som har gett många användbara insikter, verktyg och förståelse för andra. Bra format med 3+2 dagar pga möjlighet till reflektion och praktik mellan gångerna.

Utvecklande! Motsvarade mina högt ställda förväntningar.

Intressant växling mellan teori – praktik – reflektion. Intensivt, ingen dötid.

En mycket bra utbildning som gett mig många nya insikter om mig själv och andra. Jättebra att den var uppdelad.

Mycket gedigen och krävande utbildning som gett mig enormt mycket.

Snillrikt steg för steg, vi fick hela tiden komplexare uppgifter och utmaningar.

Ovärderlig för alla som har en ledande funktion.

Väldigt utvecklande, lärorik. Har övermättat mina förväntningar och gett mig exakt de verktyg som jag just nu behöver.

Strukturerat och organiserat. Fyllt på min ” verktygslåda ” – mina behov.

Klart, tydligt upplägg, röd tråd.

En mycket bra grundplåt och kunskapsbank för mitt fortsatta ledarskap.

Ingredienserna känns mycket relevanta och motiverade att jobba med. Ser logik, blir utmanad.

Otroligt inspirerande, engagerande och svår!

Positive. Learnt a lot about my self which was not what I was expecting.

Enjoyed it and I feel more prepared for difficulties at work that are to come.

Jag är tacksam för att jag har börjat få så många aha upplevelser under kurstiden.

Läs här vad tidigare kursdeltagare sagt om handledarna.

Väldigt bra förmåga att fånga upp vilka frågor som är viktiga.

Viktiga för gruppen i stunden och reda ut svårigheter. Bra på att förklara så man förstår.

Ni har en inspirerande förmåga att ta upp jobbiga/negativa saker på ett särskilt sätt som gör att det inte blir alltför obehagligt för någon part.

Ni är kompetenta, Ni styrde lagom mycket. Ni följde upplägget.

Ni är så olika och kompletterar varandra så väl.

Tack för ert starka engagemang och kunnande.