0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Momshantering vid internationell handel i Luleå 7 december

Momshantering vid internationell handel
Momshanteringen vid internationell handel är komplicerad och kan tyvärr medföra stora kostnader om det blir fel. I en ökad globalisering ökar den internationella handeln och det är därför viktigt att känna till hur momsreglerna fungerar. Vi kommer under denna heldagskurs behandla relevanta bestämmelser i mervärdesskattelagen samt diskutera olika praktiska situationer.

Exempel på innehåll

 • Köp och försäljning av varor mellan EU-länder
 • Speciella regler om trepartshandel inom EU
 • Distansförsäljning av varor (postorderförsäljning, webshop)
 • Monteringsleveranser
 • Import och export
 • Redovisning av importmoms
 • Speciella regler för tullager och skatteupplag m.m.
 • Köp och försäljning av tjänster inom EU
 • Köp och försäljning av tjänster utanför EU
 • Speciella regler avseende fastighetsrelaterade tjänster, transporttjänster, elektroniska tjänster m.m.
 • Återvinning av utländsk moms
 • Periodisk sammanställning

Syfte
Syftet med kursen är att du ska få kunskap om hur moms vid internationella transaktioner ska hanteras samt undvika onödiga kostnader.

Målgrupp
Redovisningskonsulter, revisorer, företag med internationell handel och alla andra som kommer i kontakt med momshantering vid internationell handel.

Pris
Endagsutbildning 4900kr/deltagare inkl. dagskonferensavgift, exkl moms.

Datum och plats
Torsdagen den 7 december i Luleå

Utbildare
Markus Karlsson – Momsexperten

Anmälan
Anmälan och frågor via mail eller telefon
Tel: 0920-222552 Mail: info@bothniagruppen.se