0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Excel – För självlärda tillsammans med Affärsliv w3

”Tillsammans för #ettstarkarenorrland” erbjuder Bothniagruppen och Affärsliv w3 gemensam kompetensutveckling!

Utbildning i Excel – för självlärda i Skellefteå den 25 mars

Bemästra Excel på rätt sätt – så sparar ni massor av tid och Energi

Har du lärt dig Excel på egen hand utan gå en utbildning? Då är detta kursen för dig. Det finns många smarta genvägar, snabbare arbetssätt och effektiva funktioner som självlärda ofta missar.

Under denna dag fyller du luckorna och lär dig knepen att arbeta på rätt sätt och nyttja den fulla kraften i Excel.

Excel för självlärda
Ta chansen att byta ut timmars arbete mot ett par snabba klick samtidigt som du får helt nya möjligheter. Du får massor med användbara tips och många aha-upplevelser under kursdagarna. Kursen är pedagogisk upplagd och vi kommer hela tiden att varva kursledarens exempel med egna övningar.  Självklart sitter du vid en egen dator hela kursen. Excel för Självlärda passar alla.

Datum och ort
Nya datum planeras

Vi bokar kontinuerligt nya datum och nya orter, kontakta oss för mer information
Deltagaravgift
3 950 inkl. dagskonferens, kursmaterial, intyg.
Plats och lokal
Meddelas vid anmälan
Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-22 25 52, info@bothniagruppen.se
Bokningsvillkor
Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.
Avbokning 

Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften. -Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.

Utbildningledare – Klas Svensson
Klas har en bred kunskap runt hela officepaketet, han har en enkel pedagogik och blandar teori med praktiska övningar.

Vi har endast 14 utbildningsplatser

Excelutbildning – Excel för självlärda

Bemästra Excel på rätt sätt – så sparar ni massor av tid och Energi

Har du lärt dig Excel på egen hand utan gå en utbildning? Då är detta kursen för dig. Det finns många smarta genvägar, snabbare arbetssätt och effektiva funktioner som självlärda ofta missar.

Under denna dag fyller du luckorna och lär dig knepen att arbeta på rätt sätt och nyttja den fulla kraften i Excel.

Excel för självlärda
Ta chansen att byta ut timmars arbete mot ett par snabba klick samtidigt som du får helt nya möjligheter. Du får massor med användbara tips och många aha-upplevelser under kursdagarna. Kursen är pedagogisk upplagd och vi kommer hela tiden att varva kursledarens exempel med egna övningar.  Självklart sitter du vid en egen dator hela kursen. Excel för Självlärda passar alla.

Datum och ort
Kontakta oss för aktuella datum

Deltagaravgift
4 450 inkl. dagskonferens, kursmaterial, intyg.
Plats och lokal
Meddelas vid anmälan
Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-22 25 52, info@bothniagruppen.se
Bokningsvillkor
Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.
Avbokning

Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften. -Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.

Utbildningledare – Klas Svensson
Klas har en bred kunskap runt hela officepaketet, han har en enkel pedagogik och blandar teori med praktiska övningar.

Vi har endast 12 utbildningsplatser per utbildningsomgång.

BAS P/U – Byggarbetsmiljösamordnare Via Livestream

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en för utförande (BAS-U) som ska utses av byggherren. Den som utses ska kunna styrka utbildning och erfarenhet för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS-P och BAS-U.

Syftet med utbildningen är att:
Deltagaren skall få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildning skall ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare.

Valda delar av innehållet

 • Grundläggande arbetsmiljökunskaper.
 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.
 • Arbetsplatsens utformning.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande.
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar.
 • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar.
 • Byggherre- och projekteringsansvar.
 • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan.

Datum och ort
Kontakta oss för aktuella datum och orter
Deltagaravgift
4 450 inkl. dagskonferens, kursmaterial, kursintyg

Plats och lokal
Via livestream
Senior utbildningsledare
Mikael Larsson  Paragon KS
Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-22 25 52, info@bothniagruppen.se
Bokningsvillkor
Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.
Avbokning

Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften. -Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.

Kravutbildningar Norrbotten och Västerbotten

Bothniagruppen bjuder in till öppna kravutbildningar – Höst 2019
Fallskydd,
Allmän Ställning,
Heta Arbeten
Liftutbildning
ESA 14 – Fackkunnig
ESA Instruerad person
APV 1-2, 3
BAS P/u

Vi har just nu Planerade öppna utbildningar i:
– Luleå
– Piteå
– Övertorneå
– Skellefteå
– Lycksele
– Kiruna
– Pajala
– Kalix
– Haparanda
– Umeå
Kontakta oss så berättar vi mer.

Vi på Bothniagruppen vet att planera in kravutbildningar för verksamheten kräver framförhållning och korta resvägar. Vi försöker kontinuerligt att lägga rätt kravutbildning på rätt ort för att förenkla för er verksamhet. Hör av er till oss!

Vi har kontinuerligt även Truck- och traversutbildare som reser runt och utbildar i Norr- och Västerbotten. Pris, frågor, anmälan kontakta oss

Bothniagruppen AB
Mail: info@bothniagruppen.se, Tel: 0920-222 552

Spring Cloud

Spring Cloud

Spring Cloud tillhandahåller verktyg för utvecklare som gör det enkelt att snabbt bygga distribuerade system (t.ex. distributed configuration, service discovery, circuit breakers, intelligent routing, load balancing, control bus, one-time tokens, distributed sessions). Med Spring Cloud kan utvecklare snabbt utveckla tjänster och tillämpningar som implementerar dessa mönster.

Spring Cloud bygger på Spring Boot samt komponenter som utvecklats av bl.a Netflix och LinkedIn.
I denna kurs går vi bl.a. igenom Cloud Config, Eureka, Zuul, Spring Security OAuth2 och vi utvecklar ett distribuerat system uppbyggt av microservices.

Kursen uppdaterad med Spring Boot 2.0 och Spring Framework 5!

Valda delar av innehållet

 • Översikt av Spring Cloud
 • Spring Initializr
 • Bygga med Gradle och Maven
 • Distribuerad konfiguration med Spring Cloud Config
 • Serviceregistrering med Eureka
 • Micro Proxy / API-gateway med Zuul
 • Behörighetskontroll med Spring Cloud Security OAuth2
 • Distribuerade sessioner med Redis
 • Meddelandehantering med Redis och RabbitMQ
 • Statistik och hälsokontroll
 • Docker och docker-compose
 • Uppgradera från Spring Boot 1.x till Spring Boot 2.0?

Övningsuppgifterna vi jobbar med är ett komplett distribuerat system uppbyggt av flera mikrotjänster som du kan ta med dig hem och använda som grund i framtida utvecklingsprojekt.

Målgrupp
Du som aldrig jobbat med ramverket Spring Cloud
Du som jobbat med ramverket Spring och/eller Spring Boot men ännu inte testat Spring Cloud
Du som jobbat med Java EE och vill effektivisera din utveckling av microservices
Du ska INTE gå denna kurs om du inte behärskar Java.
Kursen hålls på svenska.

Vilka förkunskaper krävs?
Du ska ha erfarenhet av att utveckla applikationer i Java och/eller Groovy. Du bör ha erfarenhet av att utveckla webbapplikationer med (HTML / CSS / JavaScript)

Vad behöver jag ha med mig?
Du måste ha med dig egen dator med Java 8 och git installerad. En integrerad utvecklingsmiljö som IntelliJ eller Eclipse kan vara bra att ha men det är inget krav. En fungerande Docker-miljö kan också vara bra men det är heller inget krav

När
15-16 maj i Luleå

Pris
12 500, exkl moms, inkl. föreläsningsmaterial och konferensavgift.

Utbildningskonsult
Göran Ehrson – Technipelago AB
Technipelago AB är ett företag specialiserat på utveckling av molnbaserade affärssystem. Vi hjälper små och medelstora företag att ta fram skräddarsydda molntjänster som minskar den administrativa bördan och låter personalen fokusera på kärnverksamheten.Vi använder standardkomponenter baserade på öppen källkod vilket gör att licenskostnaden blir låg och att du som kund inte behöver blir låst till en leverantör.

 

BAM – Bättre arbetsmiljö via Livestream (Uppspeedad 2 dagar)

______________________________________________________________________

BAM – Bättre arbetsmiljö är Sveriges genom tiderna största arbetsmiljöutbildning!
Kursen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö – BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Kursen är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som vänder sig till dig om är chef på alla nivåer, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig, säkerhetsansvariga och byggarbetsmiljösamordnare med mera.

Delar av innehållet

 • Samverkan i arbetsmiljöfrågor.
 • Grundläggande genomgång av lagar, regelverk, avtal och föreskrifter.
 • Chefens och skyddsombudets roller.
 • Riskanalys och handlingsplan.
 • Riskinventering.
 • Samordningsansvar.
 • Hälsofrämjande arbete.
 • Ergonomi.
 • Grunder i psykosocial arbetsmiljö.

Mål
Efter genomförd kurs ska du ha fått kunskaper i vad systematiskt arbetsmiljöarbete är samt känna till vad ett skyddsombudsstopp är för något. Du ska även kunna söka efter lagar och regelverk och ha en insikt i vad stress gör för din hälsa.

Datum och orter
Via Livestream

Deltagaravgift
7 500kr inkl. dagskonferens, kursmaterial. Exkl. moms.

Plats och lokal
Via Livestream

Intresserad av en företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!

Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-222 552, info@bothniagruppen.se