0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Internrevision, Miljö – Kvalitet – Arbetsmiljö i Stockholm

Inbjudan till öppen utbildning. Fokus – Kvalitet, miljö, arbetsmiljö i Stockholm

Internrevision – Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Internrevisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter. Resultatet från den interna revisionen ska både användas som ett beslutsunderlag för ledningen och fungera som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Alla organisationer som är tredjepartscertifierade mot ett eller flera ledningssystem behöver göra återkommande internrevisioner.
Syfte
Kunskap och färdigheter om hur man planerar och genomför internrevision av en organisations ledningssystem. Med ledningssystem avses ett infört arbetssätt som utgår från samtliga eller någon av standarderna ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 (ISO 45001).

Målgrupp
Till er som skall utföra interna revisioner och ni som har ansvar för att planera och samordna interna revisioner.

Pris
Två-dagars utbildning 7 950 kr/deltagare inkl. dagskonferensavgift, exkl. moms.

Datum och Plats
höst luleå

Utbildningskonsult

Mikael Larsson – Sedan 1991 har Mikael arbetat med strukturer i företag och organisationer. Detta har bestått i att som konsult tillsammans med kund arbetat fram ledningssystem baserade på en eller flera av standarderna ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 alternativt OHSAS 18001 (ISO 45001).

I arbetet som konsult har han hjälpt mer än 100 företag och organisationer, i alla möjliga branscher och storlekar samt både tjänste- och varuproducerande, med att bygga system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 samt OHSAS 18001).

Arbetat som revisor (ISO 9001) åt Det Norske Veritas mellan 1995-2010. Revisionerna har utförts i hela Sverige.

Innehåll/Program
Dag 1
09.00-12.00   Grundläggande utbildning om vad miljö, kvalitet, arbetsmiljö samt ledningssystem är och innebär
12.00-13.00   LUNCH
13.00-14.00   Forts med förmiddagens program
14.00-17.00   Genomgång av delar av standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001

 Dag 2
09.00-12.00   Revisionsteknik
Förberedelse inför revisionsövning
12.00-13.00   LUNCH
13.00-15.30   Forts förberedelse samt utförande av revision
15.30-17.00   Formulering av avvikelser
Dessutom gruppövningar och diskussioner.

ESA – Instruerad Person

ESA – Instruerad Person

ESA står för elsäkerhetsanvisningar och omfattar alla typer av elektriska anläggningar.
Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som behövs för att kunna utföra arbetsuppgiften.
De flesta stora energi- och nätägare har gemensamt bestämt att alla som arbetar inom deras anläggningar ska ha läst ESA instruerad vilket ger anvisningar för hur arbetet ska organiseras och vilka krav som ställs på innehavaren av en elanläggning respektive entreprenörens/arbetsgivarens åtagande för att arbetet ska bedrivas på ett säkert sätt.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

INNEHÅLL: 
– Elfaran.
– Olycksfall.
– Arbete nära kablar.
– Riskhantering.
– Skötselåtgärder.
– Organisation.

Kursen passar dig som är:
Yrkesarbetare, icke elfackkunnig men ska arbeta där det finns elektrisk fara.

När:
höst

Pris:
3 695 SEK

I priset ingår:
Lunch, fika, kursintyg

Utbildningsintygets giltighet: 3år.

Utbildningsledare:
Lars-Ivan Tuolja

 

Utveckla ditt sälj – bli trygg och våga

Tillsammans för #ettstarkarenorrland” erbjuder Bothniagruppen och Affärsliv w3 gemensam kompetensutveckling!
Utveckla ditt sälj – bli trygg och våga

EN UTBILDNING I ATT SÄLJA FÖR ALLA I EN ORGANISATION OAVSETT TIDIGARE SÄLJVANA. UTBILDNINGEN RIKTAR SIG FRÄMST TILL DE SOM INTE HAR EN TITEL SÄLJARE, MEN SOM MÖTER KUNDER, LEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS I SIN VARDAG.

 

Vad händer på ett företag när alla, oavsett titel, förstår att försäljning sker dagligen i alla relationer vi har? Vad händer med lönsamhet och kundnöjdhet när vi ligger steget före och tillgodoser kundens behov i den dagliga kontakten?

I den här utbildningen går vi igenom vad försäljning är, vem som är en säljare, hur man säljer och till vem. Kursdeltagaren får lära sig hur de kan hitta sin motivation till att sälja och hur de kan anpassa sitt sälj så att det känns bekvämt för person och yrkesroll.

Det är allas jobb att sälja och vi gör det varje dag. I relationer säljer vi in budskap, köpslår om läggningar av barnen och utekvällar med kompisgänget. På jobbet säljer vi in idéer och förbättringar till chefen och teamet. Genom att förstå hur vi kan använda oss av sälj i kontakten med kunder, leverantörer och samarbetspartners så kan vi öka företagets resultat.
Mål med utbildningen
Att få alla i en organisation, inte bara säljarna, att bli medvetna om utvecklingspotentialen för både individ och företag med ett säljande förhållningssätt. Att kursdeltagaren ska känna sig trygg med att inta en mer säljande roll på företaget och bidra till att öka företagets resultat.

Utbildningledare –
Helena Eriksson är kompetensrådgivare vid Affärsliv w3 i Skellefteå. Helena har en bakgrund inom handeln som regionchef för Gina Tricot och centrumledare för köpcentret Citykompaniet. De senaste åren har Helena drivit eget bolag och konsultat inom sälj och marknadsföring, lanserat ett eget tvålmärke med lokala dofter och skapat ett hållbart butikskoncept Elva Bruk. Helena har erfarenhet av att utbilda inom sälj och marknadsföring från Yrkeshögskolan i Skellefteå och är en uppskattad föreläsare inom ämnet

Deltagaravgift
5 750 kr inkl. dagskonferens, kursmaterial, intyg.
Utbildningsort
Luleå i maj (datum planeras)
Skellefteå (datum planeras)
Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-22 25 52, 070-236 29 15 info@bothniagruppen.se,
caroline.sommerich@aw3ab.se
Minst 8 anmälda krävs för att utbildningen ska bli av

 

Chef och Ledarskapsprogram i Luleå

Vi på Bothniagruppen har den stora äran att erbjuda vårt Chef och Ledarskapsprogram tillsammans med Gottlandsakademin.

Vårt chefs och ledarskapsprogram är uppbyggt för att ge er som chefer och ledare en ökad trygghet i ert egna ledarskap, ökad förståelse för andra människor, er som är nya i ert ledarskap en bred verktygslåda att starta ert personliga ledarskap ifrån. För er som ser en kommande ledarskapskarriär i framtiden möjlighet att ta nästa steg i er utveckling. Ni kommer oavsett tidigare förmåga att starta en resa inom er själv!

Fokusområden

– Det personliga ledarskapet
– Leda sig själv och andra
– Kommunikation
– Gruppdynamik
– Konflikthantering
– Feedback som verktyg
– Att leda i förändring

För vem är detta chef- och ledarskapsprogram
– Dig som är ny som ledare
– Dig som jobbat som ledare i flera år men behöver fylla din verktygslåda
– Presumtiva ledare

Program för chefs – och ledarskapsutbildning 

Block 1: 

Personligt ledarskap

 • Kontext för ledarskap -hur ser ledaruppdraget ut för mig; krav och förväntningar – från mig själv och kollegor, medarbetare och organisation.
 • Leda sig själv för att leda andra -skillnaden mellan att vara chef och ledare, innebörden av att vara ledare, ledarstilar, attityder, motivationsteorier i praktiken.
 • Ledaregenskaper och ledarfunktioner -beteendestil i ledarskap, förenklad screening för att skatta ledarstil, ledarfunktioner, leda genom andra.
 • Verktyg för ledarskap -coachande förhållningssätt, återkoppling/feedback – ge och ta kritik.
 • Samtalets möjligheter -att leda, delta i och genomföra olika samtal – avlastande, problemlösande och avslutande samtal.
 • Hemuppgift kopplad till dag 1 och 2, för genomgång dag 3.

Block 2: 

Kommunikation, gruppdynamik och situationsanpassat ledarskap konflikthantering i arbetsgrupper, feedback som verktyg för ledarskap.

 • Genomgång av hemuppgift från dag 1 och 2
 • Kommunikation -vad är kommunikation, olika former av kommunikation, kommunikation i grupper, kommunikationsstil hos ledaren.
 • Det kommunikativa ledarskapet -teorier och slutsatser från Mittuniversitetets forskningsprojekt kring kommunikativt ledarskap.
 • Gruppers utveckling och mognad -grupper, sammansättning och utveckling, situationsanpassat ledarskap och effektiva team. Utgångspunkt i Will Schutz och Susan Wheelans teorier.
 • Konflikthantering i arbetslivet- ledarens roll, konflikthanteringsstilar, teori och praktik.
 • Feedback som verktyg för ledarskap-det kraftfulla jag-budskapet, Förändringskuben
 • Leda i förändring. Struktur för förändringsarbete. Teorin kring förändringens fyra psykologiska rum.

 

Uppföljningsdag Datum bestäms vid sista kurstillfället.

För reflektion kring de verktyg som deltagarna fått under utbildningen och hur tillämpningen fungerat. Erfarenhetsutbyte och diskussion. Fördjupning i transformativt ledarskap.

Deltagaravgift 5 dagar utbildning
21 500 inkl. dagskonferens, kursmaterial, intyg.
När
under Planering
Plats och lokal
Meddelas vid anmälan
Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-22 25 52, info@bothniagruppen.se
Bokningsvillkor
Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.
Avbokning 

Vid avbokning senast 4 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften. -Vid avbokning 4 – 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.

Utbildningledare – Stina Hansson

Vi har endast 15 utbildningsplatser per utbildningsomgång.

Ledarskapsutbildning för Team-, grupp- och arbetsledare via livestream

Ledarskapsutbildning för: Grupp- Team-, Arbetsledare 2 dagar

Ledarskap är att hjälpa andra att nå sina och organisationens mål och att genom det växa som medarbetare och som individer. Att leda utan att ha chefsmandat innebär en särskild utmaning. Ledaren behöver färdigheter och verktyg för att få med sig gruppen och medarbetarna. Ledarens förmåga att svetsa samman teamet och bygga relationer har stor betydelse för gruppens utveckling och för att effektivisera arbetet och nå de mål som är satta.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till teamledare, samordnare, projektledare, biträdande chefer och andra som i sin roll har ledaruppdrag utan att ha formellt chefsmandat

Utbildningens mål
Den här utbildningen ger dig som ledare olika perspektiv på ledarskap. Du kommer att få möjlighet att reflektera över kontext för ledarskap och vikten av förståelsen av den.

Utbildningens innehåll
– Chef och ledare.
Position eller relation-vad ger ledaren mandat?

– Perspektiv på ledarskap
Uppgifts eller relationsorienterat ledarskap? Kommunikativt ledarskap? Vad fungerar bäst? Funktionella teorier i ledarskap för att finna ett situationsanpassat och välfungerande ledarskap i arbetsgruppen.

– Förändringsledning
Att leda i förändring och hur förstå medarbetares reaktioner på förändringsprocesser. Teori och verktyg för att leda och planera i förändring.

– Att leda på distans
Nya tider kräver nya ledarskapsmetoder, vårt samhälle har förändrats.

Kommunikation och kommunikationsstilar.
Vad bidrar till och underlättar god kommunikation i grupper och på arbetsplatser. Har min kommunikationsstil som arbetsledare/ teamledare betydelse för hur gruppen fungerar och utvecklas? Relationsorienterad kommunikation.

Konflikthantering
Teori och verktyg för att förstå, hantera och komma vidare i konflikter i arbetsgruppen och i teamet. Intressebaserad konflikthantering.

Feedback
Återkoppling i arbetslaget utifrån jag-budskapet. Teori, metod och verktyg för att ge och ta emot feedback.

Beteendestil
Enklare screening för er beteendestil kommer göras

Datum och ort
6-7 maj via Livestream
Deltagaravgift
7 450 inkl. kursmaterial, intyg.
Plats och lokal
Meddelas vid anmälan
Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-22 25 52, info@bothniagruppen.se
Bokningsvillkor
Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.

 

Utbildningledare – Mats Johansson

Vi har endast 12 utbildningsplatser per utbildningsomgång.

 

Vårkampanj på hjärtstartare och HLR-utbildning

Hur man förhindrar att livet tar slut!

Var femte person i Sverige är drabbad eller har anlag för hjärt- och kärlsjukdom, och 6% av alla över 60 år har förmaksflimmer. Detta ökar risken för hjärtstopp. Alla har vi någon anhörig, kollega eller närstående i denna kategori.

Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp och bara 17 av dessa överlever. För varje minut utan hjälp efter ett hjärtstopp minskar chansen till överlevnad med 10%. Med rätt åtgärd finns chans för överlevnad.

Vet du hur man agerar vid ett hjärtstopp?

Välkommen till Bothniagruppen för utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) och en hjärtstartare till din arbetsplats.

Vi saluför dem flesta märkena av hjärtstartare, kontakta oss för ett prisförslag!

Har ni redan en hjärtstartare så hjälper vi er gärna med en HLR-Utbildning.

Kontakta oss: info@bothniagruppen.se Tel: 0920-222 552