0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Arbetsmiljöutbildningar med stöd via AFA försäkringar

Vi kan från och med 1 januari 2021 och tre år framåt erbjuda delfinansierade Arbetsmiljöutbildningar.

Varför kan vi erbjuda delfinansierade arbetsmiljöutbildningar?
Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår 2021–2023.

Bothniagruppen har blivit godkända att utbilda:
– I skräddarsydd form, ute hos er på plats.
– Våra klassiska öppna utbildningar
– Via Bothniagruppen e-Learning I live-streamed form.

Vi har dem flesta arbetsmiljöutbildningar planerade nu under våren, så varmt välkomna med er frågor så lovar vi göra allt för att hjälpa er.

Kontakta oss:
Via telefon: 0920-222 552
Via mail: info@bothniagruppen.se

 

 

Villkor hittar du här:
www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning/godkand

Förhandlingsteknik – 1 dag via Livestream

Förhandlingsteknik – Strategier och metoder för bättre affärer
Bothniagruppen e-Learning erbjuder kvalitetssäkrade utbildningar via webb
Förhandlingsteknik är en nyckel till framgång, både i privatlivet och affärslivet. Ändå är ämnet eftersatt på våra skolor och universitet. Många känner sig också obekväma i en förhandlingssituation. I den här kursen lär du dig grunderna till hur du planerar, genomför och avslutar en förhandling. Du lär dig hur du ska lägga upp din argumentation, hur du bemöter fula förhandlingsknep och även en del egna klurigheter att ha i rockärmen…

Förhandlingens förberedelse – allt från hur du analyserar din och motpartens position till hur mötesrummet bör se ut.

 •   Förhandlingsspel med analys.
 •   Så hanterar du besvärliga förhandlingssituationer. Lär känna fula knep – så undviker (och utnyttjar) du dem.
 •   Avslöja en bluff genom att tolka motpartens kroppsspråk

För vem
Kursen vänder sig till inköpare, säljare, projektledare, chefer och andra ledande befattningshavare, konsulter och alla som vill maximera sina chanser till framgång i förhandlingar.

Kursledare:
Robert Persson är affärsjurist med mångårig erfarenhet av komplicerade förhandlingar. Robert har bl.a studerat vid Harvard Law School’s Program on Negotiation. Jennie Olsson är pedagog och utbildad inom språk och drama och vet vad tonfall, vinklade fötter och handrörelser egentligen betyder.

Investering
5 950 SEK inkl. föreläsningsanteckningar

När
Kontakta oss för aktuella datum

Anmälan och frågor
Bothniagruppen AB
Tel: 0920-222 552
Mail: info@bothniagruppen.se

Byggprojektledning 2 dagar via livestream

Byggprojektledning 

Hur man planerar, leder och avslutar en utvecklingsinsats som bedrivs i projektform.

Målet med kursen
Grundläggande projektledning ger dig tekniker och metoder hur man planerar, leder och avslutar en utvecklingsinsats som bedrivs i projektform. Du får förståelse för projektförloppet och lär dig att använda projektmodeller som stöd och verktyg.

Vi går igenom verktyg och modeller för bland annat målformulering, resurs, tidsuppskattning och riskanalyser. Relaterat till ledarskap och självinsikt tar vi oss igenom projektkonceptet från start till mål där du lär dig vad som ska göras i respektive projektfas.

För vem?
Kursen vänder sig främst till nuvarande och blivande projektledare eller delprojektledare, men även till andra som arbetar i eller med projekt.

Programpunkter
– Projektarbete – definition, faser, beslutspunkter och milstolpar
– Grundläggande ledarskap
– Gruppdynamik – FIRO
– Kommunikation, motivation och konflikthantering
– Bedömning av projekt – affärsmässighet, tid och resursåtgång
– Att säga nej till projekt
– Relevanta och mätbara mål
– Projektorganisationen – roller och ansvar
– Gantt-schema, WBS, POP och SWOT: arbetsmetoder
– Riskanalys och riskhantering
– Framgångsfaktorer för lyckad leverans och avslut

Investering
8 900 SEK

När
kontakta oss för datum

Anmälan och frågor
Bothniagruppen AB
Tel: 0920-222 552
Mail: info@bothniagruppen.se

Livestreamad utbildning i Offentlig upphandling (Halvdag)

Varje år upphandlas det offentliga byggentreprenader för flera hundra miljarder. Grundläggande kunskap om hur sådana upphandlingar går till och hur man kan tillvarata sina rättigheter i en sådan process är därför viktigt. Under den här utbildningen går vi igenom grunderna i offentlig upphandling och de särskilda utmaningar som beställare och entreprenörer ställs inför p.g.a. det upphandlingsrättsliga regelverket.

Under utbildningen kommer vi bl.a. att gå igenom

 • Annonsering av byggentreprenader
 • De olika typerna av upphandling.
 • Upphandlingsprocessen och vad som gäller t.ex. när det gäller kontakter med myndigheten.
 • Kan jag samarbeta med annan för att klara upphandlingskrav?
 • Utvärdering och beslut.
 • De vanligaste felen i byggentreprenadupphandlingar.
 • Hur gör jag om jag är missnöjd med ett upphandlingsbeslut?
 • Särskilt om ÄTA och offentlig upphandling.

 

För vem
Utbildningen vänder sig till inköpare, entreprenörer, projektledare, konsulter och andra med intresse av offentlig upphandling. Grundläggande kunskaper i byggentreprenad är en fördel.

Investering
3 500 SEK

När
Kontakta oss för aktuella utbildningsdatum

Kursledare – Robert Persson
Robert Persson är advokat på Norrlandsadvokaterna med särskild erfarenhet och kunskap i offentlig upphandling och entreprenadjuridik. Han har de senaste åren företrätt både offentliga myndigheter och entreprenörer i mål kopplade till entreprenadrättsliga och upphandlingsrättsliga frågeställningar.”

Entreprenadjuridik Grund 2 dagar

Entreprenadjuridik 2 dagar

Häng med på en livesänd utbildning i Entreprenadjuridik – utbildningen är en del av Bothniagruppen e-Learning.

I kursen får du lära dig vilka regler som gäller och hur du undviker tidsödande processer som kostar både energi och pengar. Denna kurs är mycket givande för dig som kommer i kontakt med anbud, avtal, AB 04 och ABT 06 i ditt arbete – oavsett entreprenadtyp.

Kursen innehåller bland annat:

 • Grundläggande avtalsrätt; anbud, accept, avtal
 • Avtalslagen
 • Upphandlings- och entreprenadformer
 • Skillnader mellan utförande- och totalentreprenad
 • AB 04, ABT 06
 • Hantering av ekonomi
 • Hantering av ÄTA
 • Vad ingår i kontraktsarbetena
 • Parternas ansvar
 • Vite och skadestånd
 • Ansvar, resultat- och garantiansvar, ansvar för försening, fel och skador samt även frågor om försäkringsskydd

Så här fungerar Bothniagruppen e-Learning

Bothniagruppens distansutbildningar håller lika hög kvalitet som våra klassrumsutbildningar. Våra utbildare är lyhörda och kompetenta och alltid beredda att svara på dina eventuella frågor.

Livestreaming: utbildningen är lärarledd och sänds live. Du kan ställa frågor direkt och interagera med utbildaren.

Allt du behöver är en dator och en internetuppkoppling. Du behöver inte ens lämna kontoret eller hemmet för att gå en utbildning genom Bothniagruppen e-learning. Smidigt och enkelt!

När:
Kontakta oss för mer information om nästa kursstart, är ni fler som vill gå kan vi anpassa kursstarten så att det passar er.

Investering:
8500:- exkl. moms. Kursdokumentation ingår. Är ni fler inom samma organisation som vill gå kursen? Kontakta oss för prisförslag.

Utbildningsledare
Robert Persson – jur kand (LLM), PG DipLaw

Anmälan och frågor
Ring eller maila till Tobias!
Telefon:  076-3470991
E-post: tobias@bothniagruppen.se

Livestreamade utbildningar i Excel

Bemästra Excel på rätt sätt – så sparar ni massor av tid och Energi

Har du lärt dig Excel på egen hand utan gå en utbildning? Då är detta kursen för dig. Det finns många smarta genvägar, snabbare arbetssätt och effektiva funktioner som självlärda ofta missar.

Under utbildningarna kommer ni att fylla luckorna och lär dig knepen att arbeta på rätt sätt och nyttja den fulla kraften i Excel.

Investering:
1 850 SEK per utbildningsomgång, önskar ni vara med på båda utbildningspassen 3 000 SEK

När:
11 feb, 3 mars, 21 april, 11 maj, 9 juni

Utbildningen är uppdelad på två utbildningspass (Ca. en vecka emellan utbildningarna)

EXCEL FÖR SJÄLVLÄRDA
Detta kommer ni bland annat att gå igenom:
– Grunderna i Excel
– Lär er hitta i menyer
– Snabbkommandon
– Smarta knep som förenklar ert användande, sortering, listor
– Funktioner och formler
– Hantera och skapa diagram
– Att arbeta med formler
– Skapa listor
– Effektivisera era utskrifter
– Integrering mot andra program
– Arbeta med länkar i Excel
– Frågor, svar, tips och tricks!
– Praktiska övningar

 EXCEL 2.0
Detta kommer ni bland annat att gå igenom:

– Hantering av stora datamängder, Pivottabeller
– Mera om tabeller
– Introduktion till makron
– Mallar och formulär
– Integrering mot andra program
– Formler & granskning

Anmälan/frågor:
0920-222 552 eller via mail info@bothniagruppen.se