0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Excel för självlärda i Kiruna och Gällivare.

Bemästra Excel på rätt sätt – så sparar ni massor av tid och Energi

Har du lärt dig Excel på egen hand utan gå en utbildning? Då är detta kursen för dig. Det finns många smarta genvägar, snabbare arbetssätt och effektiva funktioner som självlärda ofta missar.

Under denna dag fyller du luckorna och lär dig knepen att arbeta på rätt sätt och nyttja den fulla kraften i Excel.

Excel för självlärda
Ta chansen att byta ut timmars arbete mot ett par snabba klick samtidigt som du får helt nya möjligheter. Du får massor med användbara tips och många aha-upplevelser under kursdagarna. Kursen är pedagogisk upplagd och vi kommer hela tiden att varva kursledarens exempel med egna övningar.  Självklart sitter du vid en egen dator hela kursen. Excel för Självlärda passar alla.

Datum och ort
Kontakta oss för datum

Deltagaravgift
4 450 inkl. dagskonferens, kursmaterial, intyg.
Plats och lokal
Meddelas vid anmälan
Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-22 25 52, rikard@bothniagruppen.se
Bokningsvillkor
Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.
Avbokning 

Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften. -Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.

Utbildningledare – Klas Svensson
Klas har en bred kunskap runt hela officepaketet, han har en enkel pedagogik och blandar teori med praktiska övningar.

Vi har endast 15 utbildningsplatser per utbildningsomgång.

Ledarskapsutbildning för Team-, grupp- och arbetsledare via livestream

Ledarskapsutbildning för: Grupp- Team-, Arbetsledare 2 dagar

Ledarskap är att hjälpa andra att nå sina och organisationens mål och att genom det växa som medarbetare och som individer. Att leda utan att ha chefsmandat innebär en särskild utmaning. Ledaren behöver färdigheter och verktyg för att få med sig gruppen och medarbetarna. Ledarens förmåga att svetsa samman teamet och bygga relationer har stor betydelse för gruppens utveckling och för att effektivisera arbetet och nå de mål som är satta.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till teamledare, samordnare, projektledare, biträdande chefer och andra som i sin roll har ledaruppdrag utan att ha formellt chefsmandat

Utbildningens mål
Den här utbildningen ger dig som ledare olika perspektiv på ledarskap. Du kommer att få möjlighet att reflektera över kontext för ledarskap och vikten av förståelsen av den.

Utbildningens innehåll
– Chef och ledare.
Position eller relation-vad ger ledaren mandat?

– Perspektiv på ledarskap
Uppgifts eller relationsorienterat ledarskap? Kommunikativt ledarskap? Vad fungerar bäst? Funktionella teorier i ledarskap för att finna ett situationsanpassat och välfungerande ledarskap i arbetsgruppen.

– Förändringsledning
Att leda i förändring och hur förstå medarbetares reaktioner på förändringsprocesser. Teori och verktyg för att leda och planera i förändring.

– Att leda på distans
Nya tider kräver nya ledarskapsmetoder, vårt samhälle har förändrats.

Kommunikation och kommunikationsstilar.
Vad bidrar till och underlättar god kommunikation i grupper och på arbetsplatser. Har min kommunikationsstil som arbetsledare/ teamledare betydelse för hur gruppen fungerar och utvecklas? Relationsorienterad kommunikation.

Konflikthantering
Teori och verktyg för att förstå, hantera och komma vidare i konflikter i arbetsgruppen och i teamet. Intressebaserad konflikthantering.

Feedback
Återkoppling i arbetslaget utifrån jag-budskapet. Teori, metod och verktyg för att ge och ta emot feedback.

Beteendestil
Enklare screening för er beteendestil kommer göras

Datum och ort
6-7 maj via Livestream
Deltagaravgift
7 450 inkl. kursmaterial, intyg.
Plats och lokal
Meddelas vid anmälan
Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-22 25 52, info@bothniagruppen.se
Bokningsvillkor
Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.

 

Utbildningledare – Mats Johansson

Vi har endast 12 utbildningsplatser per utbildningsomgång.

 

Vårkampanj på hjärtstartare och HLR-utbildning

Hur man förhindrar att livet tar slut!

Var femte person i Sverige är drabbad eller har anlag för hjärt- och kärlsjukdom, och 6% av alla över 60 år har förmaksflimmer. Detta ökar risken för hjärtstopp. Alla har vi någon anhörig, kollega eller närstående i denna kategori.

Varje år drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp och bara 17 av dessa överlever. För varje minut utan hjälp efter ett hjärtstopp minskar chansen till överlevnad med 10%. Med rätt åtgärd finns chans för överlevnad.

Vet du hur man agerar vid ett hjärtstopp?

Välkommen till Bothniagruppen för utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) och en hjärtstartare till din arbetsplats.

Vi saluför dem flesta märkena av hjärtstartare, kontakta oss för ett prisförslag!

Har ni redan en hjärtstartare så hjälper vi er gärna med en HLR-Utbildning.

Kontakta oss: info@bothniagruppen.se Tel: 0920-222 552