0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Branskyddsansvarig/kontrollant

Bothniagruppen och Utvägen i Norr bjuder in till en öppen utbildning i
Brandskyddsansvarig/kontrollant

I sitt systematiska brandskyddsarbete skall det finnas en person som är brandskyddsansvarig som kontrollerar och ansvarar för att sba-arbetet bedrivs på ett korrekt sätt. i denna utbildning lär du dig hur du skall arbeta med ditt systematiska brandskyddsarbete och vad det finns för krav, lagar och föreskrifter inom detta område.

Omfattning
– Genomgång av lagen om skydd mot olyckor som ställer krav på att sba skall bedrivas
– Byggnadstekniskt brandskydd
– Vad har fastighetsägaren för ansvar?
– Vad har nyttjanderättshavaren för ansvar?
– Hur skall ert sba bedrivas över tiden?
– Hur räddningstjänsten genomför systemtillsyn
– Praktisk övning. Här får alla genomföra en kontrollrond enligt sba – dokumentation och diplom

För vem:
Denna utbildning riktar sig till de som skall ansvara för företagets brandskydd och som skall arbeta som brandskyddsansvarig/kontrollant

Praktisk information
Utbildningspasset tar ca 7 timmar. kursmaterial samt lunch och fika ingår.

När
februari 2019 i Luleå

Var
Luleå

Pris
3 950SEK per person exkl. moms


Anmälan
Bothniagruppen AB
Mail: linus@bothniagruppen.se
Tel: 072 557 35 52