0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Arbete på väg – för dig som jobbar på eller vid väg

För att få arbeta på trafikverkets och kommunens vägar krävs utbildning enligt IFS och TRVK.

Arbete på väg, eller APV som vi brukar förkorta det, är utbildningar för dig som arbetar på eller vid väg. Hos Bothniagruppen kan du välja om du vill gå utbildningen på plats inför en utbildare eller om du vill läsa vår webbutbildning. Du kan läsa om vad en webbutbildning innebär längre ner på sidan.

Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 motsvarar det som förr kallades Arbete på väg 1 & 2.

Att arbeta på eller vid väg, som vägarbetare eller chaufför, är ett viktigt jobb som kan vara farligt. Det finns några riskfaktorer som ligger bakom många olyckor:

 • Ouppmärksamhet
 • Höga hastigheter
 • Bilbältesslarv
 • Påverkan av droger eller alkohol
 • För lite sömn
 • Dålig körvana

Denna kurs utgår från Trafikverkets senaste krav och råd TDOK 2018:0371

Detta är en kombinationsutbildning där vi går igenom följande steg:

Arbete på väg 1.1 Allmän grundkompetens

Arbete på väg 1.2 grundkompetens för att få framföra vägarbetsfordon

Arbete på väg 1.3 grundkompetens för att få utföra vägarbete

Arbete på väg 2.1 förare av vissa väghållningsfordon

För att agera flaggvakt måste 1.3 kompletteras med en flaggvakts-utbildning.
Behöver du gå Arbete på väg 2.2 eller 2.3? Givetvis erbjuder vi även dessa kurser.

Denna utbildning riktar sig till dig som:

 • Är leverantör eller entreprenör, men också dig som:
 • Utför vägarbete eller liknande arbeten såsom projekteringsuppdrag och ledningsarbeten
 • Utför anläggningsarbete
 • Monterar räcken
 • Arbetar med vägsten
 • Utför servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken, renhållning etc.
 • Är fordonsförare
 • Utför vakt- och/eller lotsarbete

I kursen ingår bland annat:

I denna utbildning får du lära dig om lagar och regler för personer som utför vägarbete. Du får även exempel på hur reglerna ska tillämpas vid olika arbeten. Du kommer även att få en förståelse för de risker som finns vid vägarbete och hur du kan göra för att förebygga dessa. Vi går även genom följande och mycket annat:

 • Lagar och regler
 • Säkerhetskrav från Trafikverket
 • Vägmärken och skyddsanordningar
 • Vägarbetsområden
 • Risker med fordonstrafik
 • Personligt ansvar

Denna kurs utgår från Trafikverkets senaste krav och råd TDOK 2018:0371

Så här fungerar Bothniagruppen e-Learning

Bothniagruppens distansutbildningar håller lika hög kvalitet som våra klassrumsutbildningar. Våra utbildare är lyhörda och kompetenta och alltid beredda att svara på dina eventuella frågor.

Webbutbildning: denna utbildning är förinspelad eller textbaserad och du väljer själv i vilken takt du vill göra utbildningen. Dyker det upp frågor längs vägen kan du givetvis kontakta oss eller utbildaren.

Allt du behöver är en dator och en internetuppkoppling. Du behöver inte ens lämna kontoret eller hemmet för att gå en utbildning genom Bothniagruppen e-learning. Smidigt och enkelt!


Boka din APV-utbildning nu

För att underlätta för dig försöker vi alltid lägga våra utbildningar på rätt orter. Vi är flexibla och rör oss över hela landet. Kontakta oss för aktuella orter eller om du vill att vi kommer till just din stad och kör en utbildning.

Du når oss på 0920-22 25 52 eller på info@bothniagruppen.se

Vi hörs!