0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Vi kan från och med 1 januari 2021 och tre år framåt erbjuda delfinansierade Arbetsmiljöutbildningar.

Varför kan vi erbjuda delfinansierade arbetsmiljöutbildningar?
Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning. Det är gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Satsningen pågår 2021–2023.

Bothniagruppen har blivit godkända att utbilda:
– I skräddarsydd form, ute hos er på plats.
– Våra klassiska öppna utbildningar
– Via Bothniagruppen e-Learning I live-streamed form.

Vi har dem flesta arbetsmiljöutbildningar planerade nu under våren, så varmt välkomna med er frågor så lovar vi göra allt för att hjälpa er.

Kontakta oss:
Via telefon: 0920-222 552
Via mail: info@bothniagruppen.se

 

 

Villkor hittar du här:
www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning/godkand