0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Varje år upphandlas det offentliga byggentreprenader för flera hundra miljarder. Grundläggande kunskap om hur sådana upphandlingar går till och hur man kan tillvarata sina rättigheter i en sådan process är därför viktigt. Under den här utbildningen går vi igenom grunderna i offentlig upphandling och de särskilda utmaningar som beställare och entreprenörer ställs inför p.g.a. det upphandlingsrättsliga regelverket.

Under utbildningen kommer vi bl.a. att gå igenom

  • Annonsering av byggentreprenader
  • De olika typerna av upphandling.
  • Upphandlingsprocessen och vad som gäller t.ex. när det gäller kontakter med myndigheten.
  • Kan jag samarbeta med annan för att klara upphandlingskrav?
  • Utvärdering och beslut.
  • De vanligaste felen i byggentreprenadupphandlingar.
  • Hur gör jag om jag är missnöjd med ett upphandlingsbeslut?
  • Särskilt om ÄTA och offentlig upphandling.

 

För vem
Utbildningen vänder sig till inköpare, entreprenörer, projektledare, konsulter och andra med intresse av offentlig upphandling. Grundläggande kunskaper i byggentreprenad är en fördel.

Investering
3 500 SEK

När
Kontakta oss för aktuella utbildningsdatum

Kursledare – Robert Persson
Robert Persson är advokat på Norrlandsadvokaterna med särskild erfarenhet och kunskap i offentlig upphandling och entreprenadjuridik. Han har de senaste åren företrätt både offentliga myndigheter och entreprenörer i mål kopplade till entreprenadrättsliga och upphandlingsrättsliga frågeställningar.”