0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Varje fastighet som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. 

Innehåll

  • Lagar, regler och normer styr ett brandlarm
  • SBA
  • Anläggningsskötarens uppgift
  • Brandlarmets komponenter och systemuppbyggnad
  • Dokumentation
  • Underhåll och provning
  • Praktiska övningar

Utbildningens Längd
7h

För Vem
Kursen är avsedd för Personer som är utsedda som anläggningsskötare för brandlarm eller driftansvariga.

När och var
Kontakta oss för nästa utbildningstillfälle

Investering
4 450 SEK inkl konferensavgift och kursdokumentation

Utbildningsansvarig:
Andreas Jakobsson, behörig ingenjör brandlarm enligt SBF 1007:4 Cert Nr 16-652

Anmälan och frågor
Bothniagruppen AB
Tel: 0920-222 552
Mail: info@bothniagruppen.se

Kursen uppfyller krav enligt Svenska brandskyddsföreningens regler SBF 100, punkt 11.2.1 samt 11.2.2