0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Bothniagruppen och Basic Safety bjuder in till en öppen utbildning
Föreståndare brandfarlig vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor skall den som har tillstånd för hantering eller förvaring av brandfarliga och explosiva varor ha en utsedd föreståndare för verksamheten.

Målet med utbildningen
Utbildningen behandlar din roll som föreståndare och dina uppgifter vad gäller förvaring och hantering av brandfarlig vara. Målet är att du ska bli mer riskmedveten och kunna informera övrig personal om vilka regler och rutiner som gäller brandfarliga varor. Utbildningen behandlar också din roll i det systematiska brandskyddsarbetet.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Tillsyn
  • Riskutredning
  • Föreståndarens uppgifter
  • Atex
  • Kontrollrutiner
  • Systematiskt brandskyddsarbete


För vem

Föreståndare brandfarlig vara riktar sig till den som blivit tilldelad rollen som föreståndare samt andra som kan ha behov av att ha denna kunskap.

Praktisk information
Utbildningspasset tar ca 7 timmar. kursmaterial samt lunch och fika ingår.

När
Höst 2019

Pris
3 950SEK per person exkl. moms

Utbildningsledare

Fredric Lundkvist – Basic Safety

Anmälan
Bothniagruppen AB
Mail: linus@bothniagruppen.se
Tel: 072 557 35 52