0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Inbjudan till öppen utbildning. Fokus – Kvalitet, miljö, arbetsmiljö i Stockholm

Internrevision – Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Internrevisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter. Resultatet från den interna revisionen ska både användas som ett beslutsunderlag för ledningen och fungera som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Alla organisationer som är tredjepartscertifierade mot ett eller flera ledningssystem behöver göra återkommande internrevisioner.
Syfte
Kunskap och färdigheter om hur man planerar och genomför internrevision av en organisations ledningssystem. Med ledningssystem avses ett infört arbetssätt som utgår från samtliga eller någon av standarderna ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 (ISO 45001).

Målgrupp
Till er som skall utföra interna revisioner och ni som har ansvar för att planera och samordna interna revisioner.

Pris
Två-dagars utbildning 7 950 kr/deltagare inkl. dagskonferensavgift, exkl. moms.

Datum och Plats
höst luleå

Utbildningskonsult

Mikael Larsson – Sedan 1991 har Mikael arbetat med strukturer i företag och organisationer. Detta har bestått i att som konsult tillsammans med kund arbetat fram ledningssystem baserade på en eller flera av standarderna ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 alternativt OHSAS 18001 (ISO 45001).

I arbetet som konsult har han hjälpt mer än 100 företag och organisationer, i alla möjliga branscher och storlekar samt både tjänste- och varuproducerande, med att bygga system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 samt OHSAS 18001).

Arbetat som revisor (ISO 9001) åt Det Norske Veritas mellan 1995-2010. Revisionerna har utförts i hela Sverige.

Innehåll/Program
Dag 1
09.00-12.00   Grundläggande utbildning om vad miljö, kvalitet, arbetsmiljö samt ledningssystem är och innebär
12.00-13.00   LUNCH
13.00-14.00   Forts med förmiddagens program
14.00-17.00   Genomgång av delar av standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001

 Dag 2
09.00-12.00   Revisionsteknik
Förberedelse inför revisionsövning
12.00-13.00   LUNCH
13.00-15.30   Forts förberedelse samt utförande av revision
15.30-17.00   Formulering av avvikelser
Dessutom gruppövningar och diskussioner.