0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Vi på Bothniagruppen har den stora äran att erbjuda vårt Chef och Ledarskapsprogram tillsammans med Gottlandsakademin.

Vårt chefs och ledarskapsprogram är uppbyggt för att ge er som chefer och ledare en ökad trygghet i ert egna ledarskap, ökad förståelse för andra människor, er som är nya i ert ledarskap en bred verktygslåda att starta ert personliga ledarskap ifrån. För er som ser en kommande ledarskapskarriär i framtiden möjlighet att ta nästa steg i er utveckling. Ni kommer oavsett tidigare förmåga att starta en resa inom er själv!

Fokusområden

– Det personliga ledarskapet
– Leda sig själv och andra
– Kommunikation
– Gruppdynamik
– Konflikthantering
– Feedback som verktyg
– Att leda i förändring

För vem är detta chef- och ledarskapsprogram
– Dig som är ny som ledare
– Dig som jobbat som ledare i flera år men behöver fylla din verktygslåda
– Presumtiva ledare

Program för chefs – och ledarskapsutbildning 

Block 1: 

Personligt ledarskap

 • Kontext för ledarskap -hur ser ledaruppdraget ut för mig; krav och förväntningar – från mig själv och kollegor, medarbetare och organisation.
 • Leda sig själv för att leda andra -skillnaden mellan att vara chef och ledare, innebörden av att vara ledare, ledarstilar, attityder, motivationsteorier i praktiken.
 • Ledaregenskaper och ledarfunktioner -beteendestil i ledarskap, förenklad screening för att skatta ledarstil, ledarfunktioner, leda genom andra.
 • Verktyg för ledarskap -coachande förhållningssätt, återkoppling/feedback – ge och ta kritik.
 • Samtalets möjligheter -att leda, delta i och genomföra olika samtal – avlastande, problemlösande och avslutande samtal.
 • Hemuppgift kopplad till dag 1 och 2, för genomgång dag 3.

Block 2: 

Kommunikation, gruppdynamik och situationsanpassat ledarskap konflikthantering i arbetsgrupper, feedback som verktyg för ledarskap.

 • Genomgång av hemuppgift från dag 1 och 2
 • Kommunikation -vad är kommunikation, olika former av kommunikation, kommunikation i grupper, kommunikationsstil hos ledaren.
 • Det kommunikativa ledarskapet -teorier och slutsatser från Mittuniversitetets forskningsprojekt kring kommunikativt ledarskap.
 • Gruppers utveckling och mognad -grupper, sammansättning och utveckling, situationsanpassat ledarskap och effektiva team. Utgångspunkt i Will Schutz och Susan Wheelans teorier.
 • Konflikthantering i arbetslivet- ledarens roll, konflikthanteringsstilar, teori och praktik.
 • Feedback som verktyg för ledarskap-det kraftfulla jag-budskapet, Förändringskuben
 • Leda i förändring. Struktur för förändringsarbete. Teorin kring förändringens fyra psykologiska rum.

 

Uppföljningsdag Datum bestäms vid sista kurstillfället.

För reflektion kring de verktyg som deltagarna fått under utbildningen och hur tillämpningen fungerat. Erfarenhetsutbyte och diskussion. Fördjupning i transformativt ledarskap.

Deltagaravgift 5 dagar utbildning
21 500 inkl. dagskonferens, kursmaterial, intyg.
När
under Planering
Plats och lokal
Meddelas vid anmälan
Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-22 25 52, info@bothniagruppen.se
Bokningsvillkor
Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.
Avbokning 

Vid avbokning senast 4 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften. -Vid avbokning 4 – 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.

Utbildningledare – Stina Hansson

Vi har endast 15 utbildningsplatser per utbildningsomgång.