0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Bothniagruppen och HR-Kompassen AB bjuder in till en öppen utbildning för chefer och ledare
Bothniagruppen AB strävar efter att vara en modern och hållbar utbildningspartner inom de flesta verksamhetsområdena i norra Sverige. Våra koncept inom personlig utveckling sker i samverkan med HR-Kompassen AB.
____________________________________________________________________________________________

Rehabiliteringsutbildning för chefer
Det är mycket viktigt att personer i chefspositioner har grundläggande kunskap i rehabilitering. Dels för att förstå det rehabiliteringsansvar chefen har och dels för att ha kunskap om vilka signaler som kan leda till ohälsa på arbetsplatsen. Det är även viktigt att förstå vilket ansvar andra roller har på arbetsplatser. Det är även viktigt att få kunskap i tidiga signaler på ohälsa hos en eller flera medarbetare.

Utbildningen kommer ge grundläggande kunskap så att du som chef får större trygghet i att hantera medarbetare med ohälsa.

Syftet med utbildningen?
Syftet med rehabiliteringsutbildningen för chefer och arbetsledare är att ge verktyg och kunskap att hantera människor som är i rehabilitering.
I grupp kan man dessutom utbyta erfarenheter, få tid för reflektion och diskutera med andra hur man kan hatare människor som har ohälsa.

Vem bör delta?
– Chefer med personalansvar
– Skyddsombud
– Personalvetare

Valda delar av innehåll

  • Chefens roll
  • Rehabiliteringsprocessen
  • Ansvarsfördelning
  • Lagar, avtal och policys
  • Signaler
  • Korttidsfrånvaro
  • Dokumentation
  • Åtgärder

Datum och ort
Gör intresseanmälan

Deltagaravgift
4 900kr inkl. konferens och kursmaterial. Exkl moms

Plats och lokal
Meddelas vid anmälan

Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-22 25 52, info@bothniagruppen.se

Bokningsvillkor
Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega.

Avbokning 

Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften. -Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.

Utbildningsledare
Jessica Forsén Löfgren – HR-Kompassen
Utbildad beteendevetare och organisationskonsult med lång erfarenhet inom ledarskap- och organisationsutveckling.
Jessica är en mycket närvarande och engagerad utbildare, föreläsare och organisationskonsult.
Hon brinner för att arbeta med grupp-, organisation- och personlig utveckling. Hon vill göra nytta och få organisationer och företag att bli mer lönsamma, nå sina mål samtidigt som de får högre arbetsglädje och mindre sjukfrånvaro. Jessica har bl a utbildning inom medling, förhandling, konflikthantering, kommunikation, ledarskap, pedagogik, psykologi och sociologi samt egen erfarenhet av att arbeta som chef och ledare. Jessica har arbetat många år som personalchef och har därmed stor erfarenhet av rehabiliteringsärenden. Hon har stöttat chefer och ledare i 20 år.