0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Spring Cloud

Spring Cloud tillhandahåller verktyg för utvecklare som gör det enkelt att snabbt bygga distribuerade system (t.ex. distributed configuration, service discovery, circuit breakers, intelligent routing, load balancing, control bus, one-time tokens, distributed sessions). Med Spring Cloud kan utvecklare snabbt utveckla tjänster och tillämpningar som implementerar dessa mönster.

Spring Cloud bygger på Spring Boot samt komponenter som utvecklats av bl.a Netflix och LinkedIn.
I denna kurs går vi bl.a. igenom Cloud Config, Eureka, Zuul, Spring Security OAuth2 och vi utvecklar ett distribuerat system uppbyggt av microservices.

Kursen uppdaterad med Spring Boot 2.0 och Spring Framework 5!

Valda delar av innehållet

 • Översikt av Spring Cloud
 • Spring Initializr
 • Bygga med Gradle och Maven
 • Distribuerad konfiguration med Spring Cloud Config
 • Serviceregistrering med Eureka
 • Micro Proxy / API-gateway med Zuul
 • Behörighetskontroll med Spring Cloud Security OAuth2
 • Distribuerade sessioner med Redis
 • Meddelandehantering med Redis och RabbitMQ
 • Statistik och hälsokontroll
 • Docker och docker-compose
 • Uppgradera från Spring Boot 1.x till Spring Boot 2.0?

Övningsuppgifterna vi jobbar med är ett komplett distribuerat system uppbyggt av flera mikrotjänster som du kan ta med dig hem och använda som grund i framtida utvecklingsprojekt.

Målgrupp
Du som aldrig jobbat med ramverket Spring Cloud
Du som jobbat med ramverket Spring och/eller Spring Boot men ännu inte testat Spring Cloud
Du som jobbat med Java EE och vill effektivisera din utveckling av microservices
Du ska INTE gå denna kurs om du inte behärskar Java.
Kursen hålls på svenska.

Vilka förkunskaper krävs?
Du ska ha erfarenhet av att utveckla applikationer i Java och/eller Groovy. Du bör ha erfarenhet av att utveckla webbapplikationer med (HTML / CSS / JavaScript)

Vad behöver jag ha med mig?
Du måste ha med dig egen dator med Java 8 och git installerad. En integrerad utvecklingsmiljö som IntelliJ eller Eclipse kan vara bra att ha men det är inget krav. En fungerande Docker-miljö kan också vara bra men det är heller inget krav

När
15-16 maj i Luleå

Pris
12 500, exkl moms, inkl. föreläsningsmaterial och konferensavgift.

Utbildningskonsult
Göran Ehrson – Technipelago AB
Technipelago AB är ett företag specialiserat på utveckling av molnbaserade affärssystem. Vi hjälper små och medelstora företag att ta fram skräddarsydda molntjänster som minskar den administrativa bördan och låter personalen fokusera på kärnverksamheten.Vi använder standardkomponenter baserade på öppen källkod vilket gör att licenskostnaden blir låg och att du som kund inte behöver blir låst till en leverantör.