0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Bothniagruppen och HR-Kompassen AB bjuder in till en öppen  
Bothniagruppen AB strävar efter att vara en modern och hållbar utbildningspartner inom de flesta verksamhetsområdena i norra Sverige. Våra koncept inom personlig utveckling sker i samverkan med HR-Kompassen AB.
______________________________________________________________________

Kränkande särbehandling och trakasserier – *Arbetsgivarens ansvar för att förebygga och åtgärda!*

Vad är kränkande särbehandling och mobbning? Hur gör man?
Kränkande särbehandling och trakasserier är ett av de områden som arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö särskilt betonar att arbetsgivare måste arbeta förebyggande med. Vi erbjuder en casebaserad utbildning som där vi tar utgångspunkt i forskningen och praxis för att beskriva arbetsgivarens ansvar. Vi går också igenom hur man kan hantera om det uppstår misstanke att det föregår kränkande särbehandling.

Vem bör delta?
Målgruppen för utbildningen är personer som arbetar med eller kommer i kontakt med frågor som rör kränkande särbehandling. mobbning eller trakasserier – chef, arbetsledare, verksamhetsansvarig, HR/ personalansvarig såväl som skyddsombud och förtroendevald.

Mål
Efter utbildningen ska deltagarna kunna känna sig trygg i definitioner, vad som kan hända och vad man behöver göra som arbetsgivare. Samt säkerställa ett förebyggande arbete och upprätta tydliga policys och rutiner för området.

Valda delar av innehåll

  • Samspelet mellan LAS, de nya reglerna i diskrimineringslagen och arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Vad är kränkande särbehandling och mobbning samt vad är det att bli kränkt?
  • Arbetsgivarens ansvar för en arbetsmiljö som är fri från kränkningar och trakasserier
  • I vilka situationer/miljöer kan kränkande särbehandling/trakasserier uppstå
  • Hur kan arbetsgivaren arbeta förebyggande?
  • Vilka åtgärder är arbetsgivaren skyldig att vidta om kränkande särbehandling eller trakasserier uppstår
  • Hur ska arbetsgivaren praktiskt hantera en situation där en medarbetare anser sig ha blivit trakasserad eller mobbad av en kollega?
  • Policy och handlingsplan i praktiken. Hur fungerar de och vilken arbetsrättslig konsekvens bör uppstå om de inte efterlevs?

Kursledare:
Jessica Forsén Löfgren – HR Kompassen
Erfaren beteendevetare och konsult.
Jessica är en mycket närvarande och engagerad utbildare, föreläsare och organisationskonsult. Hon brinner för att arbeta med grupp- och personlig utveckling. Att få fram det bästa ur grupp eller en individ gör att hon blir tillfreds och fylls av glädje. Alla människor har sådan inre potential men kan ibland behöva lite stöd på vägen för att hitta det. Jessica är utbildad i konflikthantering samt den norska modellen Faktaundersökning som tillämpas när man ska utreda om kränkande särbehandling skett. Jessica har många års erfarenhet som HR-chef som hon delar med sig av.

Datum och ort
Gör intresseanmälan

Deltagaravgift
5 900kr inkl. dagskonferens och kursmaterial. Exkl moms

Plats och lokal
Meddelas vid anmälan

Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920–222 552, info@bothniagruppen.se