0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Bothniagruppen och Vi kan utveckling AB bjuder in till en öppen Arbetsmiljöutbildning: BAM – Bättre arbetsmiljö.
Bothniagruppen AB strävar efter att vara en modern och hållbar utbildningspartner inom de flesta verksamhetsområdena i norra Sverige. Detta koncept inom arbetsmiljö sker i samverkan med Vi kan Utveckling AB.
______________________________________________________________________
BAM – Bättre arbetsmiljö är Sveriges genom tiderna största arbetsmiljöutbildning!
Kursen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö – BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Kursen är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som vänder sig till dig om är chef på alla nivåer, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig, säkerhetsansvariga och byggarbetsmiljösamordnare med mera.

Delar av innehållet

  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor.
  • Grundläggande genomgång av lagar, regelverk, avtal och föreskrifter.
  • Chefens och skyddsombudets roller.
  • Riskanalys och handlingsplan.
  • Riskinventering.
  • Samordningsansvar.
  • Hälsofrämjande arbete.
  • Ergonomi.
  • Grunder i psykosocial arbetsmiljö.

Mål
Efter genomförd kurs ska du ha fått kunskaper i vad systematiskt arbetsmiljöarbete är samt känna till vad ett skyddsombudsstopp är för något. Du ska även kunna söka efter lagar och regelverk och ha en insikt i vad stress gör för din hälsa.

Datum och orter
Kontakta oss för aktuella utbildningsdatum

Deltagaravgift
8 200kr inkl. dagskonferens, kursmaterial. Exkl. moms.

Utbildningsledare
Stefan Wallström – Vi kan utveckling AB
Senaste femton åren har Stefan jobbat med arbetsmiljöfrågor ur framför allt ett organisatorisk och socialt perspektiv. Stefan är certifierad utbildare hos Prevent där han utför både öppna och företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar från Malmö i söder till Kalix i norr. De senaste 12 åren har Stefan också varit ansvarig för Skellefteå kommuns arbetsmiljöutbildningar.

Plats och lokal
Meddelas vid anmälan

Intresserad av en företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!

Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-222 552, info@bothniagruppen.se