0920-222 552 info@bothniagruppen.se

______________________________________________________________________

BAM – Bättre arbetsmiljö är Sveriges genom tiderna största arbetsmiljöutbildning!
Kursen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer, skyddsombud och andra, som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Bättre arbetsmiljö – BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Kursen är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som vänder sig till dig om är chef på alla nivåer, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig, säkerhetsansvariga och byggarbetsmiljösamordnare med mera.

Delar av innehållet

  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor.
  • Grundläggande genomgång av lagar, regelverk, avtal och föreskrifter.
  • Chefens och skyddsombudets roller.
  • Riskanalys och handlingsplan.
  • Riskinventering.
  • Samordningsansvar.
  • Hälsofrämjande arbete.
  • Ergonomi.
  • Grunder i psykosocial arbetsmiljö.

Mål
Efter genomförd kurs ska du ha fått kunskaper i vad systematiskt arbetsmiljöarbete är samt känna till vad ett skyddsombudsstopp är för något. Du ska även kunna söka efter lagar och regelverk och ha en insikt i vad stress gör för din hälsa.

Datum och orter
Via Livestream

Deltagaravgift
7 500kr inkl. dagskonferens, kursmaterial. Exkl. moms.

Plats och lokal
Via Livestream

Intresserad av en företagsanpassad utbildning? Kontakta oss!

Anmälan/frågor
Via telefon eller mail
0920-222 552, info@bothniagruppen.se