0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Fallskydd
Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen.

Syfte
Syftet med vår utbildning i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Målgrupp
Personer som arbetar på högre höjder, arbetsledare, chefer samt personer med arbetsmiljöansvar.

 

Innehåll

  • Lagar, föreskrifter och förordningar
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens
  • skyldigheter
  • Fallskyddssystem
  • Förankring
  • Ergonomi
  • Skötsel
  • Kontroll
  • Daglig tillsyn
  • Praktiska övningar

När
Gör intresseanmälan

Investeringskostnad:
Halvdagsutbildning 1 750kr/deltagare inkl. konferensavgift, exkl moms.I kursavgiften ingår mallar, checklistor, föreläsningsanteckningar.

Diplom – Certifikat
Efter genomförd utbildning och godkänt prov så utfärdas ett personligt utbildningsintyg.

 

Ansvarig säljare, frågor, svar anmälan
Bothniagruppen AB
Linus Josefsson
Tel: 072-557 35 52
Mail: linus@bothniagruppen.se