0920-222 552 info@bothniagruppen.se

I samverkan med Momsexperten Markus Karlsson AB erbjuder vi er möjligheten att kunna gå dem bästa momsutbildningarna LOKALT.

Är du: Revisor, redovisningskonsult, ekonomichef, controller, företagare, ekonom samt er som jobbar med bokföring. Då är dessa utbildningar till för er!

Våra öppna planerade momsutbildningar 2020

Grundläggande moms (7 auktualitetstimmar)
Eftersom moms är en omsättningsskatt ska i princip ett momsbeslut fattas vid varje försäljning. Momsreglerna innehåller många specialregler och undantag, vilket innebär att det är lätt att göra oavsiktliga fel. En felaktig momshantering kan medföra kostnader i form av t ex nekat avdrag och skattetillägg. Det är därför viktigt att ha grundläggande kunskap om hur momsen ska hanteras. Vi kommer under denna heldagskurs behandla relevanta bestämmelser i mervärdesskattelagen samt diskutera olika praktiska situationer.

Momseftermiddag med tips och nyheter (3 auktualitetstimmar)
Vår momseftermiddag handlar om nyheter, tips och trix. Ni är med och styr innehållet till viss del.

Bygg- och fastighetsmoms (7 auktualitetstimmar)
Moms är en transaktionsskatt med komplicerade specialregler för olika branscher, vilket blir tydligt när det gäller momshanteringen för fastighetsägare och byggföretag. Det är lätt hänt att momsen blir felaktigt hanterad vid t ex upplåtelse av lokal eller vid köp och försäljning av byggtjänster. Vi kommer under denna heldagskurs behandla relevant regelverk samt diskutera olika praktiska situationer.

Momsexperten – Markus Karlsson

Markus är skattejurist och har en mångårig erfarenhet att jobba med dessa frågor inom såväl små som stora börsnoterade företag, han är en uppskattad föredragshållare och gör ämnet moms spännande och roligt. Markus började sin karriär på Skatteverket som momshandläggare. Därefter har han jobbat som skattekonsult på revisionsbyråerna EY, KPMG och Grant Thornton.

Investering
Heldagsutbildningar
 – 4950 exkl moms, då ingår föreläsningsmaterial och konferensavgift.
Halvdagsutbildningar – 2750 exkl moms, då ingår föreläsningsmaterial och konferensavgift.

Vi har begränsat med platser på dessa utbildningar så anmäl er i god tid.

Anmälan och information
Bothniagruppen
Tel: 0920-222 552
Mail: info@bothniagruppen.se