0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Heta Arbeten

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har ett certifikat. Certifikatet måste förnyas var femte år och Brandskyddsföreningen håller register över certifierade personer.

Alla inblandade – Tillståndsansvarige, hetarbetaren och brandvakten – ska därför genomgå utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet.

Utbildningens innehåll:

  • Definitioner
  • Fast och tillfällig arbetsplats
  • Tillståndsansvarig
  • Förbudsområde
  • Brandfarliga varor
  • Entreprenadregler
  • Läggning av tätskikt
  • Praktisk övning

När
fler orter – Gör intresseanmälan

Kostnad
2 450kr exkl. moms, då ingår tillstånd, kurslitteratur
Heldagsutbildning om 7 timmar

Begränsat antal platser!

Anmäl er idag på info@bothniagruppen.se, eller 0920-222 552