0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Feedback och Kritik – Lär er hantera effektiva kommunikationsverktyg
Ladda ner säljblad>>>

Det kräver dock träning för att lära sig det ordentligt. Tanken bakom feedback är att bådas självkänsla ska öka – feedback är en gåva om den ges på rätt sätt. Att ge kritik är viktigt och ofta mödosamt och framför allt är det viktigt att den ges på rätt sätt. Det handlar om att minimera oönskade beteenden och skapa förutsättningar för beteenden som skapar flyt mellan människor.

Mål

 • Förståelse för samarbetets komplexitet och bakomliggande faktorer.
 • Förmåga att planera och genomföra konflikthanterande samtal.
 • Kunskap om den egna självbildens betydelse för effektiv kommunikation.
 • Kunskap om olika typer av kommunikations strukturer.
 • Kunskap om skillnaden mellan feedback och kritik och dess tillämpning.
 • Förståelse för olika typer av konflikter kopplat till åtgärder på olika organisatoriska nivåer.

Innehåll

 • självbildsteori
 • samarbetets komplexitet
 • kommunikationsteorins grunder
 • feedback vs kritik
 • struktur för utvecklande feedback
 • feedbackregler
 • feedbacktrappan
 • feedbackträning
 • konflikthanteringsteori

Arbetssätt
Vi arbetar scenariobaserat utifrån fiktiva och verkliga händelser, baserat på deltagarnas behov och erfarenhet. Efter kursen erhålls dokumentation och kursintyg. Kursen bygger på teorier som har vetenskapligt stöd.

Målgrupp
Chefer och ledare på olika nivåer.
Få större effekt av kursen – gå fler från samma organisation.

Omfattning
1 Heldag

När
Gör intresseanmälan

Kostnad
6 400kr exkl. moms

Kursledare
Lotta Lindgren