0920-222 552 info@bothniagruppen.se

Bothniagruppen bjuder in till en öppen utbildning i
Brandskyddsansvarig/kontrollant

I sitt systematiska brandskyddsarbete skall det finnas en person som är brandskyddsansvarig som kontrollerar och ansvarar för att sba-arbetet bedrivs på ett korrekt sätt. i denna utbildning lär du dig hur du skall arbeta med ditt systematiska brandskyddsarbete och vad det finns för krav, lagar och föreskrifter inom detta område.

Omfattning

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Teoretisk brandkunskap
  • Om systematiskt brandskyddsarbete
  • Värdera och hantera brandrisker
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Verktyg för att kunna genomföra en kontrollrond

För vem:
Denna utbildning riktar sig till de som skall ingå i företagets brandskyddsorganisation och/eller de som skall utföra egenkontroll på brandskyddet.

Praktisk information
Utbildningspasset tar ca 7 timmar. kursmaterial samt lunch och fika ingår.

När
Höst 2020 (kontakta oss för exakta datum och orter)

Pris
4 450SEK per person exkl. moms

Utbildningsledare

Thomas Nyström

Anmälan
Bothniagruppen AB
Mail: linus@bothniagruppen.se
Tel: 072 557 35 52